UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

 Miło nam poinformować że uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków unijnych naszego autorskiego projektu inwestycyjnego "Przewoźny oddział diagnostyki przed szpitalnej". Regionalny Program Operacyjny - realna odpowiedź na realne potrzeby.

W ramach regionalnego programu operacyjnego województwa Śląskiego na lata 2007-2013 o całkowitej wartości projektu wynoszącego 393 800 zł, otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 199 988 zł. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie: http://www.rpo.slaskie.pl.pl